Julmarknad/Weihnachtsmarkt Info

Info auf deutsch weiter unten!

Lockdown-info:

Hämtning av beställda varor sker som planerat. Alla kunder ombeds att respektera sin bokade tid (kom inom ca 20 min ) och ha FFP2 mask.

Livsmedelsförsäljning hoppas vi att kunna hålla öppet som planerat men kunderna måste hålla avstånd och ha FFP2 mask.

Desvärre, ingen servering på innergården.

Årets Svenska julmarknad 2021 hålls i Svenska kyrkans lokaler, Gentzgasse 10, mellan 27 nov och 5 dec. Öppettiderna ser du på vår tidsbokningssida. Du kan här mellan 8-18 november beställa dina varor, och boka tid för avhämtning/besök.

Varorna betalas vid överlämning och vi tar emot kontanter eller bankomatkort. Om omständigheterna tillåter, så serverar vi även glögg och fika, samt öppnar butiken för spontaninköp.

Om du vill beställa julmat (färskvaror bl a lax och julskinka) med utlämning 18-20/12 så kommer den shopen att ha öppet 20/11-2/12. Maila till julmat@gmail.com om du vill ha info inför starten.

Välkommen in till Svenska julmarknaden !

Varma hälsningar från Svenska kyrkan i Wien!


Info auf Deutsch

Lockdown-Info:

Abholung bestellter Waren wird wie geplant durchgeführt. Alle Kunden werden gebeten, pünktlich innerhalb von ca 20 min nach dem gebuchten Termin zu kommen und FFP2 -Masken zu benutzen.

Wir planen auch für freien Verkauf von Lebensmitteln vor Ort, im Geschäft muß Abstand gehalten werden und FFP2 Maske getragen werden.

Wir können leider keine Jause servieren.

Der Schwedische Weihnachtsmarkt wird 2021 in den Räumlichkeiten der Schwedischen Kirche in der Gentzgasse zwischen 27.November und 5. Dezember stattfinden. Die genauen Öffnungszeiten kannst du auf der Seite für die Terminbuchung sehen. Du kannst hier vom 8.-18. November deine Waren bestellen und einen Termin für die Abholung buchen.

Du bezahlst bei Abholung, in bar oder mit Bankomatkarte. Falls die Umstände es zulassen, servieren wir auch Jause /Glögg und öffnen unser Geschäft für spontane Einkäufe.

Möchtest du weihnachtliche frische Lebensmittel und Spezialitäten (z.B. Lachs und Schinken) bestellen? Die Bestellung wird vom 20.11. bis 2.12 entgegengenommen und die Waren werden 18-20. Dezember ausgegeben. Schicke ein Mail an julmat@gmail.com, wenn du informiert werden möchtest.

Herzlich willkommen zum Schwedischen Weihnachtsmarkt!

Liebe Grüße von der Schwedischen Kirche in Wien!